Om oss  
Nyheter  
Ny medlemsavgift!
Såklart är vi glada att ni redan vill säkra en plats 2018! Vi vill informera om att medlemsavgiften, efter ett beslut på Årsmötet, beslutades till 200kr för 2018.Läs mer >>
Bonus- och gästpass!
Glöm inte att kika efter våra bonus- och gästpass på vår anslagstavla vid entrén. Välkomna!Läs mer >>
MEDLEM
Förmåner för dig...Läs mer >>
Skriv till oss!
Har du frågor, synpunkter eller bara vill ge positiv feedback så får du gärna skriva några rader i vår gästbok! Läs mer >>

Styrelsen 2017

Peter Hansson (ordförande) 

Lotta Mårtensson  (vice ordförande)

Maria Söderberg (kassör)

Anne-Sophie Samnegård (sekreterare)

Ingrid Magnusson (ledamot)

Matz Olofsson (ledamot)

Karina Puusaari (ledamot)

Victor Engman (suppleant) 

 

Ansvarsområden för styrelsens medlemmar m. fl

Upprättad 150501

Reviderad 160410

Beslutad 160410

 

Ordförande 

 • Ha det övergripande ansvaret i föreningen
 • Ha ett nära samarbete med övriga styrelseledamöter
 • Gå igenom och fördela all inkommande post, (delegerat till Helen Andersson)
 • Gå igenom all inkommande mejl
 • Ta emot och vidarebefordra Friskispressen till träningslokalen samt vid behov ändra beställningen( delegerat till Mona Skog)
 • Ansvara för kommunala och statliga bidrag-LOK-stöd
 • Sköta föreningens korrespondens utåt och inåt ( delvis delegerat beroende på område)
 • Ansvara för årskalender utifrån Verksamhetsplanen

 Vice ordförande 

 • Ta över ordförandens uppgifter vid ordförandes frånvaro eller när behov uppstår,

 

Sekreterare 

 • Skriva protokoll på styrelsemötena och ansvara för att dessa kommer ut senast en vecka före nästkommande styrelsemöte.
 • Arkivera föreningens korrespondens.
 • Skriva kallelser till styrelsemöten och anslå dessa senast 1 vecka innan styrelsemöte
 • I samarbete med hela styrelsen skriva verksamhetsberättelse till årsmötet.
 • Vara samordnande kring all dokumentation inför årsmötet och tillse att rätt tidsramar enligt stadgar följs.
 • Anslå kallelse till styrelsemöte med tillhörande dagordning på anslagstavlan i receptionen.

 Kassör 

 • Göra föreningens budget och ansvara för att den följs
 • Sköta all fakturahantering
 • Ansvara för föreningens försäkringar och vara kontaktperson till försäkringsbolagen
 • Göra balans och resultaträkning inför årsmöten
 • Lämna kontrolluppgifter till ledarna och skattemyndigheten
 • Löpande rapportera till styrelse i budgetfrågor-
 • Ansvara för Sami och Stimbetalningar
 • Ansvara för att lokalhyreskontrakten arkiverasm
Öppettider:  

Från 20 augusti 2017

Måndag:  16.30-21.00

Tisdag:    16.45-20.00

Onsdag:  16.30-20.30

Torsdag:  16.30-20.30

Fredag:   16.30-18.30

Lördag:    08.30-10.15

Söndag:   08.30-11.30 och 15.30-18.00

(med reservation för ändringar)

Följ oss på Facebook  
Följ oss på Instagram