Om oss  
Nyheter  
NYA TIDER!
Fr.o.m vecka 14 startar morgonpasset på onsdagar 06.45 och kombipassen på lördagar startar 09.00. Välkomna!Läs mer >>
Årsmöte!
Den 29 april kl. 14.00 håller Friskis och Svettis i Trelleborg årsmöte. Läs mer >>
Bonus- och gästpass!
Glöm inte att kika efter våra bonus- och gästpass på vår anslagstavla vid entrén. Välkomna!Läs mer >>
Skriv till oss!
Har du frågor, synpunkter eller bara vill ge positiv feedback så får du gärna skriva några rader i vår gästbok! Läs mer >>

Styrelsen 2017

Peter Hansson (ordförande) 

Lotta Mårtensson  (vice ordförande)

Maria Söderberg (kassör)

Anne-Sophie Samnegård (sekreterare)

Ingrid Magnusson (ledamot)

Matz Olofsson (ledamot)

Karina Puusaari (ledamot)

Victor Engman (suppleant) 

 

Ansvarsområden för styrelsens medlemmar m. fl

Upprättad 150501

Reviderad 160410

Beslutad 160410

 

Ordförande 

 • Ha det övergripande ansvaret i föreningen
 • Ha ett nära samarbete med övriga styrelseledamöter
 • Gå igenom och fördela all inkommande post, (delegerat till Helen Andersson)
 • Gå igenom all inkommande mejl
 • Ta emot och vidarebefordra Friskispressen till träningslokalen samt vid behov ändra beställningen( delegerat till Mona Skog)
 • Ansvara för kommunala och statliga bidrag-LOK-stöd
 • Sköta föreningens korrespondens utåt och inåt ( delvis delegerat beroende på område)
 • Ansvara för årskalender utifrån Verksamhetsplanen

 Vice ordförande 

 • Ta över ordförandens uppgifter vid ordförandes frånvaro eller när behov uppstår,

 

Sekreterare 

 • Skriva protokoll på styrelsemötena och ansvara för att dessa kommer ut senast en vecka före nästkommande styrelsemöte.
 • Arkivera föreningens korrespondens.
 • Skriva kallelser till styrelsemöten och anslå dessa senast 1 vecka innan styrelsemöte
 • I samarbete med hela styrelsen skriva verksamhetsberättelse till årsmötet.
 • Vara samordnande kring all dokumentation inför årsmötet och tillse att rätt tidsramar enligt stadgar följs.
 • Anslå kallelse till styrelsemöte med tillhörande dagordning på anslagstavlan i receptionen.

 Kassör 

 • Göra föreningens budget och ansvara för att den följs
 • Sköta all fakturahantering
 • Ansvara för föreningens försäkringar och vara kontaktperson till försäkringsbolagen
 • Göra balans och resultaträkning inför årsmöten
 • Lämna kontrolluppgifter till ledarna och skattemyndigheten
 • Löpande rapportera till styrelse i budgetfrågor-
 • Ansvara för Sami och Stimbetalningar
 • Ansvara för att lokalhyreskontrakten arkiverasm
Öppettider:  

Från 8 januari 2018

(med reservation för ändringar)

Måndag:  15.15-21.00

Tisdag:    16.30-20.00

Onsdag:  16.30-20.00

Torsdag:  16.15-20.00

Fredag:   16.00-18.15

Lördag:    09.30-11.00

Söndag:   08.30-11.15 och 15.30-18.30

Receptionen öppnar 30 minuter innan varje pass och är bemannad fram tills passets start. Detta gäller ej morgonpasset.

Följ oss på Facebook  
Följ oss på Instagram