Om oss  
Nyheter  
Ny på IW?
För dig som vill komma igång och träna Indoor Walking. Vi går igenom grunderna och de fyra positionerna i ett lugnt och skönt tempo! Läs mer >>
Börja träna-kurs!
Kursen för dig som vill må bättre och hitta en träningsform som passar dig! En värd, olika ledare, en grupp – Under sju tillfällen i september träffas vi och tränar tillsammans på något av Friskis och Svettis ordinarie schemalagda pass. Varmt välkommen!Läs mer >>
Sommarschema 2017
Vårt sommarschema hittar du under "schema/boka". Det gäller t.o.m 20/8.Läs mer >>
Bonus- och gästpass!
Glöm inte att kika efter våra bonus- och gästpass på vår anslagstavla vid entrén. Välkomna!Läs mer >>
Friskis & Svettis bäst på service!
När ServiceScore® för sjätte året i rad mäter hur svenska konsumenter upplever kundbemötande och service så är det Friskis&Svettis som får det högsta betyget.Läs mer >>
MEDLEM
Förmåner för dig...Läs mer >>
Skriv till oss!
Har du frågor, synpunkter eller bara vill ge positiv feedback så får du gärna skriva några rader i vår gästbok! Läs mer >>

Styrelsen 2017

Peter Hansson (ordförande) 

Lotta Mårtensson  (vice ordförande)

Maria Söderberg (kassör)

Anne-Sophie Samnegård (sekreterare)

Ingrid Magnusson (ledamot)

Mats Olofsson (ledamot)

Karina Puusaari (ledamot)

Victor Engman (suppleant) 

 

Ansvarsområden för styrelsens medlemmar m. fl

Upprättad 150501

Reviderad 160410

Beslutad 160410

 

Ordförande 

 • Ha det övergripande ansvaret i föreningen
 • Ha ett nära samarbete med övriga styrelseledamöter
 • Gå igenom och fördela all inkommande post, (delegerat till Helen Andersson)
 • Gå igenom all inkommande mejl
 • Ta emot och vidarebefordra Friskispressen till träningslokalen samt vid behov ändra beställningen( delegerat till Mona Skog)
 • Ansvara för kommunala och statliga bidrag-LOK-stöd
 • Sköta föreningens korrespondens utåt och inåt ( delvis delegerat beroende på område)
 • Ansvara för årskalender utifrån Verksamhetsplanen

 Vice ordförande 

 • Ta över ordförandens uppgifter vid ordförandes frånvaro eller när behov uppstår,

 

Sekreterare 

 • Skriva protokoll på styrelsemötena och ansvara för att dessa kommer ut senast en vecka före nästkommande styrelsemöte.
 • Arkivera föreningens korrespondens.
 • Skriva kallelser till styrelsemöten och anslå dessa senast 1 vecka innan styrelsemöte
 • I samarbete med hela styrelsen skriva verksamhetsberättelse till årsmötet.
 • Vara samordnande kring all dokumentation inför årsmötet och tillse att rätt tidsramar enligt stadgar följs.
 • Anslå kallelse till styrelsemöte med tillhörande dagordning på anslagstavlan i receptionen.

 Kassör 

 • Göra föreningens budget och ansvara för att den följs
 • Sköta all fakturahantering
 • Ansvara för föreningens försäkringar och vara kontaktperson till försäkringsbolagen
 • Göra balans och resultaträkning inför årsmöten
 • Lämna kontrolluppgifter till ledarna och skattemyndigheten
 • Löpande rapportera till styrelse i budgetfrågor-
 • Ansvara för Sami och Stimbetalningar
 • Ansvara för att lokalhyreskontrakten arkiverasm
Öppettider under sommaren  

19/ 6 t.o.m 20/8

Måndag: 16.30-20.15

Tisdag:    16.15-19.15

Onsdag:  16.30-18.15

Torsdag:  17.00-19.45

Fredag:    stängt

Lördag:    stängt

Söndag:   08.30-18.15

Följ oss på Facebook  
Följ oss på Instagram